ສາລະຄະດີສັ້ນ: ຊຽງຂວາງ ບ້ານເຮົາ | Xiengkhuang province

ເປັນສາລະຄະດີ ວີດີໂອ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີທັງໝົດ 7 ຕົວເມືອງ ເຮົາສາມາດໄປພົບກັບບັນຍາກາດທັງໝົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວບ່ອນໃຫ່ຍໆໄດ້ ໃນວີດີໂອດັ່ງກ່າວ.

SPVMEDIACONTENTS

SPVadmin

4/16/20241 min read

ສາລະຄະດີສັ້ນ: "ຊຽງຂວາງ ບ້ານເຮົາ" ເປັນສາລະຄະດີ ວີດີໂອ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີທັງໝົດ 7 ຕົວເມືອງ ເຮົາສາມາດໄປພົບກັບບັນຍາກາດທັງໝົດຂອງແຕ່ລະເມືອງ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວບ່ອນໃຫ່ຍໆໄດ້ ໃນວີດີໂອດັ່ງກ່າວ. ການຖ່າຍທຳຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເດີນທາງທັງໝົດ 1,561 km ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາທັງໝົດ 7 ຕົວເມືອງຂອງຊຽງຂວາງ ໂດຍທືນໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ແມ່ນມາຈາກທຶນພວກເຮົາທັງໝົດ 80% ແລະ ອີກ 20% ແມ່ນມາຈາກບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການສ້າງມີດີໂອດັ່ງກ່າວນີ້.

ຂໍຂອບໃຈ: ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ລາວໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມອຸປະຖຳ ວີດີໂອ ຕາດຄາ ຈາກ: ໝໍແຂ້ວພາທ່ຽວ ດາລາຜ້າໄໝ

ສາມາດກົດເບິ່ງວີດີໂອນີ້ໄດ້