ໜັງສັ້ນແນະນຳ

ເປີດໂຕ Samsung Galaxy Note 10 ແລະ Note 10+ ມາພ້ອມສະເປັກຈັດເຕັມ


ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
Samsung
ໄດ້ທຳການເປີດໂຕ Samsung Galaxy Note 10 ສົດໆຮ້ອນໆ ທີ່ເທື່ອນີ້ມີການປັບປ່ຽນການອອກແບບ ແລະ ອອກມາເຖິງ 2 ລຸ້ນ ໂດຍມີໜ້າຈໍບາງສຸດຂອບ ແລະ ມາພ້ອມກັບຈໍ Dynamic AMOLED ແບບ Cinematic Infinity display ທີ່ທາງຊຳຊຸງເອງໄດ້ມີຊອບແວຣ໌ ຊ່ວຍຕັດແສງສີຟ້າ ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເຈັບຕາເວລາເບິ່ງຈໍດົນໆ ໂດຍບໍ່ທັນໄປເປີດໂໝດ Eye Comfort ເລີຍ,  ໜ້າຈໍມີຂະໜາດ 6,3 ນິ້ວ ແລະ 6,8 ນິ້ວ ສຳລັບ ໂນດ 10+.


ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ງານເປີດໂຕ ສຸດອະລັງການSamsung Galaxy Note 10/Note10+  ໄດ້ປັບຂະໜາດຄວາມບາງລົງໃຫ້ໄກ້ຄຽງກັບຕະກຸນ Galaxy S series ໂດຍມີຄວາມບາງພຽງ 7,9 ມມ ເທົ່ານັ້ນ,  ແລະ ມີການຍ້າຍປຸ່ມ power ຈາກທາງເບື້ອງຂວາ ມາຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍແທນປຸ່ມ Bixby 


ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ບາງທັງຈໍ ບາງທັງເຄື່ອງ ສີສັນສົດໃສ


Samsung Galaxy Note 10/Note10+  ໄດ້ມີການອັບເດດບິກ S pen ທີ່ໄຊ້ໃນການຂຽນແລະກົດຊັດເຕີ້ ຮູບ ແລະ ຫຼິ້ນເພງ ນັ້ນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເພີ່ມຂື້ນໄປອີກ  ໂດຍເລີ່ມຈາກການຂຽນສາມາດແປງລາຍມືເຮົາຈາກທີ່ເປັນພຽງຮູບພາບໃຫ້ກາຍເປັນຟາຍ Word ກັບ PDF ໄດ້ເລີຍ, ແລະ ນອກນີ້ S pen ຍັງສາມາດຄວບຄຸມການສະຫຼັບກ້ອງໜ້າ-ຫຼັງ,  ຊູມເຂົ້າຊູມອອກ, ປ່ຽນໂໝດກ້ອງ, ປັບສຽງຂື້ນລົງ... ໂດຍການແກ່ງບິກໄປມາ. ແລະ ທາງຊຳຊຸງກໍ່ຍັງພັດທະນາກັບ Youtube ເພື່ອໃຫ້ບິກ ສາມາດຄວບຄຸມການໃຊ້ງານ ຢູທູບ ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ລູກຫຼິ້ນຂອງບິກ S pen
ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ສາມາດຂຽນແລະ Save ເປັນ Word  ແລະ PDF ໄດ້ເລີຍ


Samsung Galaxy Note 10/Note10+ ມີກ້ອງທັງໝົດ 3 ໂຕ,​ ມີເລນຫຼັກ,​ ເລນ Ultra Wide  ແລະ ເລນ Telephoto ແລະ Note 10+ ຍັງມາພ້ອມກັບເຊນເຊີ້ Depth Vision ທີ່ສາມາດຈັບລະດັບຄວາມເລິກ-ຕື້ນ ຂອງຮູບພາບ,  ແລະ ວີດີໂອກໍ່ມີການຍົກລະດັບ ສາມາດໃສ່ Bokeh Effect ໃສ່ວີດີໂອ ແລະ ສາມາດເລືອກໄດ້ ໂບເກ້ ໄດ້ເຖິງ 4 ແບບ. ນອກນີ້ຍັງມີ ຟິວເຈີ້ໃໝ່ Zoom On Sound ທີ່ກ້ອງສາມາດເລືອກໂຟກັສ ສຽງທີ່ເກີດຂື້ນໃນບໍລິເວນນັ້ນໄດ້ ແລະ ຍັງອັບເກຼດ ກັນສັ່ນໃນການຖ່າຍວີດີໂອ SuperSteady ທີ່ຄັ້ງນີ້ເອົາ AI ແລະ ຊອບແວເຂົ້າມາຊ່ວຍ... ນອກນີ້ຍັງມີ AR Doodle ທີ່ເຮົາເອົາບິກແຕ້ມໃສ່ໜ້າຄົນຕອນຖ່າຍຮູບ/ວີດີໂອ, ແລ້ວໃຫ້ຄົນຍ່າງອອກ້ອງໄປ ແລະ ກັບເຂົ້າມາກ້ອງ effect ທີ່ເຮົາແຕ້ມໄວ້ນັ້ນກໍ່ຈະກັບມາຄືເກົ່າອີກດ້ວຍ.


ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
Focus ຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສຽງ

ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ສ້າງ ໂບເກ້ ໃນວີດີໂອທີ່ສວາຍງາມ

ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ກັນສັ່ນ ທີ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໄດ້ດີຂື້ນ

Samsung Galaxy Note 10/Note10+ ໄດ້ໄຊ້ CPU ໂຕໃໝ່ Exynos 9825 ໂດຍມີປະສິດຕິພາບຂອງ CPU ແຮງຂື້ນ 33%,​ ແລະ GPU ແຮງຂື້ນ 42%  ເມື່ອທຽບກັບ CPU ທີ່ໄຊ້ກັບ Galaxy Note 9 ລຸ້ນກ່ອນ.  ໂດຍ note 10 /10+ ສາມາດຫຼິ້ນເກມໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ, ນອກນີ້ ຊຳຊຸງຍັງຮ່ວມມືກັບ DISCORD ທີ່ເວລາຫຼິ້ນເກມສາມາດລົມກັນ ຫຼື ແຊັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນເປີດໂປຣແກມອື່ນ.


Samsung Galaxy Note 10 ມີແບັດເຕີຣີ່ຄວາມຈຸຢູ່  3500 mAh ຮອງຮັບສາກໄວ 25W   ແລະ Note10+ ມີຄວາມຈຸທີ່ 4300 mAh ຮອງຮັບສາກໄວ 45W ສາກ 30 ນາທີສາມາດໃຊ້ໄດ້ໝົດມື້ວ່າຊັ້ນ. 

ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ຮອງຮັບສາກໄວກວ່າເກົ່າ


ສະເປັກທັງໝົດຂອງ Samsung Galaxy Note 10/Note10+  :

 • ໜ້າຈໍ:  Dynamic Amoled ຂະໜາດ  6,3 ນິ້ວ ຄວາມລະອຽດ FHD+ (note 10) ແລະ 6,8 ນິ້ວ WQHD+ (Note 10+)
 • CPU: Exynos 9825 Octa-core  7nm
 • RAM: 8GB (note 10) | 12Gb (note 10+)
 • ຄວາມຈຸ:​ 256 GB USF 3.0  (note 10) | 256GB/512GB UFS 3.0 ຮອງຮັບ micro-SD card ສູງສຸດ 1TB ສຳລັບ Note 10+
 • OS :  Android 9 Pie + One UI 
 • ກ້ອງໜ້າ:​ 10 ລ້ານພິກເຊວ F/2.2
 • ກ້ອງຫຼັງ:    Note 10 ກ້ອງຫຼັງມີ 3 ໂຕ: 16MP F/2.2(main) + 12MP  F/1.5 (Ultra wide) + 12MP F/2.4 (Tele)
  Note 10 + ມີກ້ອງຫຼັງ 4 ໂຕ:  16MP F/2.2(main) + 12MP  F/1.5 (Ultra wide) + 12MP F/2.4 (Tele) + Tof  F/2.1
 • ມີລະບົບສະແກນນິ້ວມືເທິງໜ້າຈໍ
 • ຮອງຮັບການສະແກນໃບໜ້າ
 • ກັນນ້ຳກັນຝຸ່ນ IP68
 • ແບັດເຕີຣີ: 3500mAh (note 10) Fast charge 25W | 4300  mAh  Fast charge 45W (note 10+)
 • ລະບົບສຽງ: ລຳໂພງ Sterio, Dolby Atmos ບໍ່ມີຮູບສຽບຫູຟັງ 3,5 ມມ
 • ການເຊື່ອມຕໍ່:  WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, wi-fi direct, hotspot,  Bluetooth 5.0, USB-C
 • ເຊັນເຊີ້: 
 • Fingerprint ຢູ່ໜ້າຈໍ
 • accelerometer
 • Barometer sensor
 • Compass Sensor
 • Brightness sensor
 • Proximity detection sensor
 • Gyroscope sensor
Samsung Galaxy Note 10 ລາຄາເປີດໂຕຢູ່ທີ່ 949$  ແລະ note 10+ 1099$

ສຳລັບສູນລາວ ລາຄາໂນດ 10 ຢູ່ທີ່  8,490,000 ກີບ ແລະ ໂນດ 10+ ແມ່ນ 9,790,000 ກີບ


ເປີດໂຕ ຊຳຊຸງ, ເປີດໂຕ Samsung note 10, note 10, note 10+, Samsung galaxy, ໂນດ 10,​ ໂນດ 10+, ຂ່າວສານໄອທີ, ອັບເດດໄອທີ,​ ສາລະເລື່ອງໄອທີ,​ ຂ່າວສານເລື່ອງໄອທີ,​ ສາລະໄອທີ, spvmedia, IT-news, Samsung laos
ລາຄາ ທີ່ສູນລາວNo comments:

Post a Comment

spv media ທີມງານຖ່າຍທຳວີດີໂອ, ຮູບເງົາ, ໂຄສະນາ ແລະ ສາລະຄະດີຕ່າງໆ Designed by Templateism.com Copyright © 2019

Theme images by Barcin. Powered by Blogger.
Published By Gooyaabi Templates