ເລື່ອງສັ້ນ: ການຍອມຮັບ | love without gender

ເລື່ອງສັ້ນຈາກນ້ອງໆນັກສະແດງໃໝ່ທີ່ຂຽນບົດກັນມາເອງ, ເປັນເລື່ອງທີ່ເວົ້າເຖິງ ຄວາມຮັກໃນໄວຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງແຍກເພດ ແລະ ຍອມຮັບເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ

SPVMEDIACONTENTS

SPVadmin

4/25/20241 min read

ພວກເຮົາຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆ LGBTQ+ ທຸກຄົນ ເຖິງພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ເຄີຍຫ້າມ ໃນການສະແດງອອກໃນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ. ເພາະພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກໄດ້ທີ່ຈະເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ. #SaveLGBTQ+

ນີ້ຄືຜົນງານການສະແດງຄັ້ງທຳອິດຂອງນ້ອງໆ, ເປັນເລື່ອງທົດສອບນັກສະແດງໃໝ່ ຂອງທາງທີມງານພວກເຮົາກຸ່ມທີ 1 ໂດຍທັງໝົດແມ່ນນ້ອງໆເປັນຄົນຄິດບົດ, ການວາງຕົວລະຄອນ ແລະ ໜ້າທີ່ຕ່າງໆໃນການສະແດງ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຄິດຂອງນ້ອງໆເອງທັງໝົດ

ສາມາດກົດເບິ່ງວີດີໂອນີ້ໄດ້