ເລື່ອງສັ້ນ: ປຸ້ນເຂົາແຕ່ເຮົາໝົດໂຕ | SPV Shortfilm

ເດີນທາງມາຮອດພາກທີສອງ ຫຼັງຈາກທີ່ຍິງສາວຄົນໜຶ່ງຖືກເດັກນ້ອຍມາປຸ້ນຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ຫາວິທີການເອົາໂຕລອດມາໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍເງິນຈັກກີບ, ມາເທື່ອນີ້ໂຊກຮ້າຍຊ້ຳສອງ ມາເຈິໂຈນຄົນໃໝ່ອີກ

SPVMEDIACONTENTS

SPVadmin

4/14/20241 min read

ປຸ້ນເຂົາແຕ່ເຮົາໝົດໂຕ (ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດແບບນີ້ ພາກ 2)

ເດີນທາງມາຮອດພາກທີສອງ ຫຼັງຈາກທີ່ຍິງສາວຄົນໜຶ່ງຖືກເດັກນ້ອຍມາປຸ້ນຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ຫາວິທີການເອົາໂຕລອດມາໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍເງິນຈັກກີບ, ມາເທື່ອນີ້ໂຊກຮ້າຍຊ້ຳສອງ ມາເຈິໂຈນຄົນໃໝ່ອີກ ເທື່ອນີ້ ຍິງສາວດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ວິທີເກົ່າແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ເພາະໂຈນຮູ້ທັນ. ກໍ່ເລີຍຄິດຫາວິທີເພື່ອເອົາໂຕລອດຈາກເຫດການຄັ້ງນີ້ໃຫ້ໄດ້.

ຮັບປະກັນວ່າມ່ວນ ຮາກວ່າເກົ່າແນ່ນອນ ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນເບິ່ງພາກທີ 1 ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່: https://youtu.be/YCSJGEGzPZw

ສາມາດກົດເບິ່ງວີດີໂອນີ້ໄດ້