ຮັບສະໝັກມືກ້ອງ ແລະ ທີມງານເບື້ອງຫຼັງ

ໂອກາດດີໆມາອີກແລ້ວ ສຳລັບໃຜສົນໃຈທີ່ຈະຮ່ວມງານນຳພວກເຮົາ ສາມາດສະໝັກໄດ້ເລີຍ ປິດຮັບວັນທີ 20/06/2024 ນີ້

SPVMEDIACONTENTS

SPVadmin

6/4/20241 min read

ໂອກາດດີໆມາອີກແລ້ວ ສຳລັບໃຜທີ່ ຕ້ອງການຮ່ວມງານນຳພວກເຮົາ ສາມາດສະໝັກໄດ້ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂ:

  1. ຕ້ອງໄຊ້ກ້ອງເປັນ ຢ່າງຄ່ອງແລ້ວ ແລະ ຮູ້ມຸມກ້ອງທີ່ຈະຖ່າຍ

  2. ມີເວລາຫວ່າງ ແລະ ພ້ອມລຸຍຕະຫຼອດ

  3. ພ້ອມຮຽນຮູ້ ແລະ ຄິດຄອນເທັ້ນໃໝ່ໆໄດ້

  4. ຖ້າມີຄວາມຮູ້ດ້ານອື່ນພ້ອມເຊັ່ນ: ຕັດຕໍ່, ຈັດໄຟ, ຕັ້ງເຄື່ອງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາພິເສດ

  5. ບໍ່ມີສັງກັດນຳທີມໃດ, ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  6. ບໍ່ມີເງິນເດືອນປະຈຳ, ແບ່ງປັນຜົນຈາກລາຍໄດ້ຕາມໜ້າວຽກໃນການອອກງານ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ

ປິດຮັບວັນທີ 20/06/2024 ນີ້

ສົນໃຈ ສົ່ງລາຍລະອຽດມາທີ່ເບີ: 020 5584 8833 ຫຼື ອິນບ໋ອກເຂົ້າເພຈເຟສບຸກ:

spv media production

ຫຼື ກົດສະໝັກໄດ້ໃນປຸ່ມນີ້: